Gala Absolwentów
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego