Gala Absolwentów 2021

Gala Absolwentów rocznika 2021 planowana jest na 04.12.2021 r.

Szanowni Państwo

W ubiegłym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, Gala Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego nie odbyła się. W roku 2021 planujemy organizację dwóch imprez - osobno dla roczników 2020 i 2021. Chcielibyśmy, aby te dni stały się dniami szczególnymi i wyjątkowymi dla wszystkich absolwentów naszego Wydziału. Ukończenie studiów staramy się powiązać z odpowiednio uroczystą oprawą wręczenia dyplomów; między innymi, dlatego będziecie mogli ubrać się w togi i kupić na pamiątkę biret z wyhaftowanym napisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was miła pamiątka zakończenia jednego z najwspanialszych i najciekawszych okresów w Waszym życiu. Życzę Wam, aby nawiązane podczas studiów przyjaźnie i znajomości były źródłem radości i wsparcia przez całe życie. Wierzymy, że będziecie, nie tylko we wspomnieniach, wracali na nasz Wydział, ale także włączycie się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.

dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Aby otrzymywać informacje organizacyjne - wypełnij formularz: Absolwenci rocznika 2021

Dla osób, które obroniły lub obronią prace licencjackie i prace magisterskie w okresie 2.11.2020 - 31.10.2021.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na wydarzenie.