Nasze sukcesy

Nasze sukcesy, to przede wszystkim sukcesy naszych studentów. oto niektóre z nich:

 • Nagroda za najlepszą pracę magisterską w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Agaty Borowskiej za pracę  pt. „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin”.
  Promotor dr A.Rzeńca (2016);
 • Nagroda w wysokości 5000 zł w Konkursie „Ekologiczny magister i doktor” w kategorii Ekologiczny magister dla pani mgr Maceliny Jeżewskiej za pracę pt. „Zieleń gminna jako zadanie własne samorządu terytorialnego na przykładzie Łodzi„. Organizator konkursu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  Promotor: dr A. Wasiak (2014)
 • Nagroda w XVI edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze prace magisterskie tematycznie związane z województwem łódzkim dla Łukasza Gryzio za pracę na temat „Rewitalizacja w miastach aglomeracji łódzkiej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego oraz Pabianic„.
  Promotor dr Agnieszka Rzeńca (2013).
 • Nagroda za najlepszą pracę magisterską w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Wioletty Czubak za pracę na temat „Rola systemu informacji przestrzennej w edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych obszarów chronionych. Przykład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich„.
  Promotor dr Agnieszka Rzeńca (2012).
 • II Nagroda w konkursie „Teraz Polska” dla Piotra Strożka za pracę magisterską pt. Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu strukturalno-geograficznym (2012).
 • Nagroda w XII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim dla Łukasza Gryzio za pracę na temat „Rewitalizacja zieleni na przykładzie miasta Pabianice„.
  Promotor dr Agnieszka Rzeńca (2011).
 • III nagroda w konkursie im. prof. Witolda Kuli organizowanym przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie przyznana Karolinie Lewandowskiej za pracę magisterską pt. Płace przeciętne, inflacja, bezrobocie i wydajność pracy w Polsce – analizy, współzależności i zróżnicowania.
  Promotor B. Suchecki (2006)
 • II nagroda w konkursie „Teraz Polska” przyznana Piotrowi Strożkowi za pracę magisterską pt. Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu strukturalno-geograficznym.
  Promotor J. Suchecka (2011)
 • I miejsce w III Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych organizowanym przez PTE oddział w Łodzi przyznane Edycie Łaszkiewicz za pracę magisterską pt. Zastosowanie modeli VAR-GARCH w badaniu efektu zarażania holdingów finansowych.
  Promotor J. Suchecka (2010).
 • Grant Prezydenta Miasta Łodzi dla Wioletty Czubak na realizację pracy magisterskiej pt. „Rola Systemu Informacji Przestrzennej w edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych obszarów chronionych. Przykład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich” (2011).
 • III nagroda w konkursie im. prof. Witolda Kuli organizowanym przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie przyznana Karolinie Lewandowskiej za pracę magisterską pt. Płace przeciętne, inflacja, bezrobocie i wydajność pracy w Polsce – analizy, współzależności i zróżnicowania.
  Promotor B. Suchecki (2006)
 • II nagroda w konkursie „Teraz Polska” przyznana Piotrowi Strożkowi za pracę magisterską pt. Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu strukturalno-geograficznym.
  Promotor J. Suchecka (2011)
 • I miejsce w III Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych organizowanym przez PTE oddział w Łodzi przyznane Edycie Łaszkiewicz za pracę magisterską pt. Zastosowanie modeli VAR-GARCH w badaniu efektu zarażania holdingów finansowych.
  Promotor J. Suchecka (2010).
Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła