Inwestycje i nieruchomości

Studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia na kierunku „Inwestycje i nieruchomości” pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

Więcej informacji o studiach I stopnia

Więcej informacji o s studiach II stopnia

STRONA REKRUTACYJNĄ KIERUNKU INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła