Gospodarka przestrzenna

Studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku „Gospodarka przestrzenna” koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną. Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego.

Więcej informacji o studiach I stopnia

Więcej informacji o studiach II stopnia

SERWIS REKRUTACYJNY KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła