EkoMiasto

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Studia na kierunku „EkoMiasto” uczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia, na których ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska. Kierunek prowadzony jest wraz z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

O kierunku!

Więcej informacji o programie kształcenia na studiach I stopnia


Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła