Dydaktyka

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku „Gospodarka przestrzenna” koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną. Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego.

Więcej informacji o studiach I stopnia >>>

Więcej informacji o studiach II stopnia >>>

Strona rekrutacyjna kierunku


INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia na kierunku „Inwestycje i nieruchomości” pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

Więcej informacji o studiach I stopnia >>>

Więcej informacji o studiach II stopnia >>>

Strona rekrutacyjna kierunku


EKOMIASTO

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Studia na kierunku EkoMiasto uczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła