Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Dnia 11.06 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni, które kształcą na kierunku Gospodarka Przestrzenna i kierunkach pokrewnych.

Czytaj dalej
Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła