Akademia UŁ PAP

Pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej przygotowują eksperckie opracowania dla Serwisu Samorządowego PAP:
 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, Prof. Sokołowicz: samorządy zdały pierwszy test wobec epidemii, ale będą kolejne: 2020-03-17, treść artykułu.

 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, Nie tylko ludzie mogą być inteligentni. Miasta również: 2020-03-16, treść artykułu.

 • dr hab. Marcin Feltynowski, Plan przestrzeni. Dr hab. Marcin Feltynowski o metodach planowania przestrzennego: 2019-07-26, treść artykułu.

 • dr Aldona Podgórniak-Krzykacz (współautor), O rewitalizacji. Ekspertki Uniwersytetu Łódzkiego o roli przedsiębiorczości lokalnej w rewitalizacji: 2019-02-27, treść artykułu.

 • dr Agnieszka Rzeńca, prof. Mariusz Sokołowicz, Najpierw próba. Eksperci: jak kształtować nowe nawyki transportowe: 2018-11-15, treść artykułu.

 • dr Agnieszka Rzeńca, prof. Mariusz Sokołowicz, Zrównoważona mobilność. Efekty zewnętrzne w transporcie i ich internalizacja: 2018-10-09, treść artykułu.

 • dr Agnieszka Rzeńca, prof. Mariusz Sokołowicz, Ekomobilność miast. Czy wiemy wszystko o naszych samochodach?: 2018-10-01, treść artykułu.

 • dr Aldona Podgórniak-Krzykacz (współautor), Portret wójta. Naukowcy UŁ opracowali statystyczny portret włodarzy miast i gmin: 2018-04-24, treść artykułu.

 • dr Agnieszka Rzeńca (współautor), Budżety na oku. Eksperci UŁ zbadali funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych: 2018-03-21, treść artykułu.

 • dr Agnieszka Rzeńca (współautor), Zielony BO. Ochrona środowiska jest jednym z głównych obszarów budżetów obywatelskich: 2017-07-19, treść artykułu.

 • mgr Jakub Zasina, Prywatne akademiki. Początek lukratywnych inwestycji w polskich miastach akademickich?: 2017-07-10, treść artykułu.

 • dr Aldona Podgórniak-Krzykacz, Wiedza tłumu. Crowdsourcing – kombinacja technologii cyfrowej i głosów mieszkańców, data publikacji: 2017-06-09, treść artykułu.

 • dr Marcin Feltynowski, Oceny aktualności. Ekspert: gminy nie wypełniają ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, data publikacji: 2017-05-31, treść artykułu.

 • dr Agnieszka Rzeńca, Ekonomia zasobów. Zasobooszczędne gospodarowanie może przynieść wymierne korzyści, data publikacji: 2017-02-10, treść artykułu.

 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, Dobra wspólne. Nowe podejście czy powrót do istoty miejskości?: 2017-02-01, treść artykułu.

 • mgr Piotr Rzeńca, Zawiłe ścieżki. Rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych „nowego rozdania”, data publikacji: 2017-01-23, treść artykułu.

 • dr Monika Słupińska, Wspólnota interesów. Budowanie przestrzeni relacji samorządu i biznesu, data publikacji: 2016-11-25, treść artykułu.

 • dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. nadzw. UŁ, Rola administracji. Inteligentna specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie – uważa ekspert, data publikacji: 2016-11-21, treść artykułu.

 • dr Zbigniew Przygodzki, Partner wskazany. Przedsiębiorcza uczelnia – między samorządem, nauką i gospodarką, data publikacji: 2016-11-04, treść artykułu.

 • dr Marcin Feltynowski, Gra o przestrzeń. Równowaga a ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, data publikacji: 2016-10-31, treść artykułu.

 • dr Paweł A. Nowak, No risk no fun. Administracja nie wie, jak wydawać środki na e-społeczeństwo, data publikacji: 2016-09-02, treść artykułu.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła