Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią ma własne logo!

Kapituła konkursu, w składzie której znalazła się dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, wybrała logo dla Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Zwycięskim projektem okazał się projekt studentki z Politechniki Śląskiej. 

Unia Uczelni to porozumienie 20 uczelni, w tym Uniwersytet Łódzki. Nasz Wydział jest członkiem organizacji od początku jej istnienia. Celami działalności Unii jest doskonalenie procesu dydaktycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz integracja środowiska naukowo-dydaktycznego. Przedstawicielkami z ramienia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ są dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ oraz dr Agnieszka Rzeńca. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze stroną Unii Uczelni.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła