Grant aparaturowy dla dr hab. Marcina Feltynowskiego, prof. UŁ

Dr hab. Marcin Feltynowski, prof UŁ uzyskał środki finansowe na zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, w ramach konkursu „Granty aparaturowe”. Aparatura objęta wnioskiem, to zakup lekkiego drona oraz wysokiej jakości zestawu komputerowego pozwalającego na obróbkę zdjęć oraz chmury punktów pozyskiwanych przy użyciu drona. Produkty analiz oprócz badań naukowych będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym m.in. na przedmiotach: Geograficzne systemy informacji przestrzennej, czy Planowanie infrastruktury technicznej.

Konkurs „Granty aparaturowe” jest finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła