Warsztaty dla uczniów I LO w Radomsku

W ramach współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w dniu 14 kwietnia odbyły się warsztaty dla uczniów I LO im. F. Fabianiego w Radomsku. Licealiści poszukiwali odpowiedzi na pytanie:  W którą stronę zmierzają miasta? Zajęcia połączone był z badaniem ankietowym prowadzonym wśród uczniów Liceum, którego wyniki posłużą do realizacji projektu: Szkoła z klimatem.
Warsztaty odbył się z wykorzystaniem łączności na odległość MS Teams i aplikacji Forms.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła