Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w zakresie Gospodarowania Przestrzenią ma nową Wiceprzewodniczącą

W dniu 16 lipca 2020 r. dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska została wybrana wiceprzewodniczącym Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Jest to ogólnopolska organizacja skupiająca ponad 20 uczelni publicznych kształcących w zakresie gospodarki przestrzennej. Gratulujemy!

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła