Pracownicy Instytutu twórcami raportu „Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej” opublikowanym przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Współautorem publikacji jest dr Agnieszka Rzeńca , która pełniła rolę eksperta w zespole roboczym ds. środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Recenzentem publikacji był dr hab., prof UŁ Jakub Kronenberg.

Raport można pobrać ze stron IRMiR.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła