Dr Jakub Zasina z nagrodą KPZK PAN

Rozprawa doktorska Jakuba Zasiny zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią organizowanym przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Rozprawa pt. „Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu” została napisana przez dra Zasinę pod kierunkiem naukowym dr hab. Aleksandry Nowakowskiej, prof. UŁ.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych!

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła