Pracownicy Instytutu w działaniu na rzecz praktyki

Dr hab. Aleksandra Nowakowska, Prof. UŁ i dr Agnieszka Rzeńca z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej znalazły się w składzie Grupy Eksperckiej „Sprawiedliwa Transformacja” Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki (organu opiniodawczo-doradczego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii), który został powołany 2 kwietnia br. przez Ministra Klimatu.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła