Współpraca Instytutu Gospodarki Przestrzennej z praktyką

Od kwietnia 2019 roku dr Agnieszka Rzeńca oraz dr hab. Marcin Feltynowski współpracują z władzami miasta Zgierza w zakresie działań związanych z uchwałą krajobrazową. Dnia 18 lutego 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie, na którym zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w celu poznania opinii mieszkańców, co do niezbędnych działań na rzecz ochrony krajobrazu miasta.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać na stronie internetowej miasta Zgierz.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła