Projekt HUMAN SMART CITIES realizowany w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ

Zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej* realizuje projekt: HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Jesteśmy partnerem w projekcie przyznanym miastu Tomaszów Mazowiecki. Jest to jeden z 25 tego typu projektów wyłoniony w konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Projekt dotyczy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania i wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach. Jego istotnym elementem jest aktywne włączanie mieszkańców w życie miasta i wypracowanie najbardziej dogodnych dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego metod partycypacji.

* Kierownik projektu: dr Ewa Boryczka, Zespół: dr hab. A. Nowakowska, prof. UŁ, dr hab. M. Sokołowicz, prof. UŁ, dr hab. M. Feltynowski, dr E. Boryczka, dr J. Zasina, dr M. Michalak, dr E. Antczak, dr A. Rzeńca.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła