Zieleń w miastach – konkurs MINIATURA 3

W roku 2018 można było zapoznać się z artykułem opublikowanym na portalu Nauka w Polsce, zatytułowanym „Zieleń w miastach: jakie dane, takie zarządzanie”. Odnosił się on do zarządzania terenami zieleni w polskich miastach, które to badania prowadzone były przez naukowców z Polski i Niemiec i prezentowane na łamach czasopisma naukowego „Urban Forestry & Urban Greening”. Autorami badania byli Marcin Feltynowski, Jakub Kronenberg i Edyta Łaszkiewicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Tomasz Bergier z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, Nadja Kabisch z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Michael Strohbach z Politechniki w Braunschweig.

Badania te będą miały dalszy ciąg dzięki grantowi badawczemu pozyskanemu przez dra hab. Marcina Feltynowskiego w ramach konkursu MINIATURA-3. Badania zatytułowane „Planowanie przestrzenne oparte na dowodach – źródła danych o zieleni w miastach” uzyskało finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, co pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w zakresie badań nad zielenią w miastach.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła