Mgr Jakub Zasina doktorem w dyscyplinie ekonomii i finansów

W dniu dzisiejszym po godzinie 12.00 został ogłoszony werdykt Komisji IX ds. stopni doktorskich odpowiedzialnej za gospodarkę przestrzenną i ekonomię stosowaną. Komisja jednogłośnie przyjęła obronę mgr Jakuba Zasiny i dodatkowo wyznaczyła pracę zatytułowaną: „Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu” do nagrody Rektora. Gratulujemy tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów naukowo-dydaktycznych.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła