Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Dnia 11.06 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni, które kształcą na kierunku Gospodarka Przestrzenna i kierunkach pokrewnych. Tematem przewodnim Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią było: KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ W NOWYCH WARUNKACH ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH. W wydarzeniu uczestniczyły również władze dziekańskie naszego Wydziału. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie wydarzenia były: dr Agnieszka Rzeńca oraz dr Paulina Legutko-Kobus.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła