Berlin – ćwiczenia terenowe – dzień IV

Dzień czwarty na ćwiczeniach terenowych w Berlinie poświęcony był zagadnieniom dotyczącym:
1) zadań władzy centralnej w obszarach społecznym, gospodarczym, przestrzennym; 2) specyfiki samorządu terytorialnego i władzy lokalnej; 3) polityki i rozwoju przestrzennego metropolii; 4) zaspokajania różnych potrzeb społecznych; 5) megamiast i pytań czy mogą być one zielone?; 6) zagospodarowania i zasobów sportowo-rekreacyjnych metropolii; 7) atrakcyjności przestrzeni publicznych metropolii.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła