Berlin – dzień III ćwiczeń terenowych

Dzień trzeci na ćwiczeniach terenowych w Berlinie poświęcony był zagadnieniom dotyczącym: 1) Form ochrony dziedzictwa historycznego; 2) Totalitarnego dziedzictwa miasta; 3) Dziedzictwa historycznego mniejszości narodowych – Żydów; 4) Modernizmu – dziedzictwa chcianego czy niechcianego?; 5) Imitacji historii na rzecz odbudowy tożsamości historycznej miasta.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła