Dr Agnieszka Rzeńca wśród ekspertów NIK

Dr Agnieszka Rzeńca została powołana do panelu ekspertów Najwyższej Izby Kontroli w związku z wynikami ogólnopolskiej kontroli nt. funkcjonowania budżetów obywatelskich. Spotkanie ekspertów odbyło się 21 marca w gdańskiej Delegaturze NIK. Gratulujemy wyboru!

Na zdjęciu: Krystian Kaługa – doradca ekonomiczny NIK, koordynator kontroli Agnieszka Sobol – UE Katowice, Agnieszka Rzeńca – Uniwersytet Łódzki.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła