Kolejni studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym dołączają do projektu POWER

Program kształcenia kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym podlega dostosowaniu do panujących na rynku trendów. W ramach realizacji projektu DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w siatce kształcenia pojawić się mają nowe przedmioty. Już dziś do projektu zrekrutowanych zostało stu studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna z 1 i 2 roku studiów licencjackich. To właśnie oni będą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje na nowych przedmiotach zaproponowanych w siatce kierunku.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła