Branżowe targi pracy na Uniwersytecie Łódzkim

Zapraszamy studentów kierunków prowadzonych w ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej zapraszamy do wzięcia udziału targach pracy UŁ. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego, które postanowiło ułatwić studentom start zawodowy a  rekruterom z firm zewnętrznych, działających na terenie Łodzi i okolic – dotarcie do studentów o konkretnym profilu wykształcenia. Na czterech wydziałach UŁ, w różnych terminach pracodawcy będą oferować stanowiska pracy i praktyk dostosowane do profili kształcenia. Więcej informacji na tronach Biura Karier UŁ.


Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła