Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową napisaną i obronioną w roku akad. 2017/18

Jak co roku Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową napisaną i obronioną w roku akad. 2017/18. Tematyka zgłaszanych na konkurs prac dotyczyć ma urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej. Zapraszamy studentów oraz opiekunów prac do rozpropagowania konkursu w środowisku akademickim. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie Łódzkiego Oddziału TUP.

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła