Współpraca zagraniczna – seminarium „Turin. The Image of The Student City” z udziałem mgra Jakuba Zasiny

9. listopada br. na Politecnico di Torino odbyło się seminarium pt. „Turin. The Image of The Student City”. Jednym z prelegentów był mgr Jakub Zasina – pracownik naszego Instytutu.
W trakcie seminarium starano się scharakteryzować populację studentów w Turynie oraz określić ich rolę w rozwoju tego włoskiego ośrodka akademickiego. Mgr Zasina podzielił się z uczestnikami wydarzenia wynikami badania nad gospodarczym, przestrzennym i czasowym wymiarem zachowań konsumenckich studentów turyńskich uczelni. Przeprowadzono je w ramach projektu NCN Preludium w formie studium porównawczego Łodzi i Turynu.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej DIST Politecnico di Torino (http://www.dist.polito.it/it/news/(idnews)/11888).

Dodaj komentarz

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła