Magister Rafał Mysiala laureatem w II edycji konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę magisterską

Magister Rafał Mysiala została laureatem drugiej nagrody w w II edycji konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę magisterską. Praca zatytułowana „Plan gospodarki niskoemisyjnej jako instrument polityki miejskiej. Przykład miast Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” została napisana pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńcy i obroniona w lipcu 2018 roku. Należy podkreślić, że Pan Rafał Mysiala swoje zainteresowania badawcze wykorzystuje w praktyce, jako pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Gratulujemy nagrody oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła