Pierwszy etap prac w ramach projektu POWER został ukończony

W ramach realizacji projektu DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dobiegł końca pierwszy z etapów prac nad opracowaniem bazowego programu kształcenia, pozwalającego na rozwój nowych umiejętności i kompetencji studentów. Obecnie trwają konsultacje zaproponowanych programów kształcenia z szerokim gronem eksperckim, które stanowi ważny komponent w rozwoju kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Współpraca z praktyką stanowi bowiem podstawę dla doskonalenia umiejętności studentów, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w regionie, jak również w kraju i zagranicą.

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła