Program kierunku Gospodarka Przestrzenna modernizowany w ramach projektu POWER

Program kształcenia kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym podlega dostosowaniu do panujących na rynku trendów. W ramach realizacji projektu DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w siatce kształcenia pojawią się przedmioty pozwalające na budowanie nowych kompetencji i umiejętności studentów naszego kierunku, które pozwolą na lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku związanego z tym kierunkiem studiów. Już w przyszłym semestrze studenci będą mogli odbyć pierwsze zajęcia, prowadzone przez doświadczoną kadrę Instytutu Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, jak również praktyków zajmujących się wykorzystaniem nowych technologii w gospodarce przestrzennej.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła