Drugi Dzień Krajobrazu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym za nami

W dniu wczorajszym tj. 22 października 2018 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbył się po raz drugi Dzień Krajobrazu, którego organizatorem byli pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej. W wydarzeniu wzięli udział licznie zgromadzeni studenci kierunków prowadzonych w ramach Instytutu oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz praktycy zajmujący się zielenią w mieście. Podsumowaniem wydarzenia była prezentacja koncepcji zagospodarowania podwórek, którą wykonała absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna pod kierunkiem dr Agnieszki Rzeńcy w ramach pracy dyplomowej obronionej w zakończonym we wrześniu roku akademickim 2017/2018. W ramach wydarzenia można było zapoznać się z wystawą fotografii pt. Równina węgierska-skarby przyrody, połączonej z prelekcją, dra Zbigniewa Głuszczaka, który prowadził również dokumentację fotograficzną podczas Dnia Krajobrazu.

 

 

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła