Nagrody i odznaczenia dla pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej

W poniedziałek 15 października odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, na którym pracownicy UŁ otrzymali nagrody i odznaczenia. W grupie nagrodzonych osób znalazło się duże grono pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Wśród osób odznaczonych medalami znaleźli się nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni, którzy otrzymali: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi oraz srebrne i brązowe odznaczenia za długoletnią służbę. W gronie nagrodzonych znalazły się również osoby, które otrzymały wyróżnienia Rektora UŁ, wśród nich między innymi: nagrodę indywidualną I stopnia za całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne; nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne oraz nagrodę zespołową II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła