Zapraszamy na Dzień Krajobrazu 2018

W poniedziałek 22 października, na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ, po raz kolejny organizowany jest Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania działań na rzecz krajobrazu i jego ochrony. Tegoroczne spotkanie pt. „Zielona i błękitna infrastruktura w krajobrazie miasta” obejmuje dyskusję i wystawę fotograficzną. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i wzięciem udziału w debacie:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KRAJOBRAZU
Zielona i błękitna infrastruktura w krajobrazie miasta
22.10.2018

Zielona i błękitna infrastruktura w krajobrazie miasta – debata (sala C 101)
10.00 – 10.40 Zielona i błękitna infrastruktura w krajobrazie miasta – dr. hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10.40 – 11.00 Błękitno-Zielona Sieć w Łodzi – dr Kinga Krauze Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO
11.00 – 12.15 dyskusja moderowana (dr. hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, dr Kinga Krauze ERCE PAN, przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Zieleni Miejskiej,   Urzędu Miasta Łodzi i  in.).
12.15–12.30  Możliwości uzupełniania zielonej i błękitnej infrastruktury w mieście w mikroskali. Prezentacja prac projektowych – Emilia Calak-Kłoda, absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna, studentka kierunku Rewitalizacja miast.

Wydarzenie towarzyszące:

Wystawa fotografii pt. Równina węgierska-skarby przyrody (budynek T) – godz. 12.30 prelekcja, dr Zbigniew Głuszczak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła