Spotkanie z Rektorem w sprawie wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W imieniu Rektora Uniwersytetu Łodzkiego, prof. dr hab. Antoniego Różalskiego, zapraszamy pracowników Wydziału na spotkanie z przedstawicielami kolegium rektorskiego dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23.10.2018 r. o godzinie 14:00 w sali C140 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła