Pracownicy Instytutu publikują – dr Marcin Feltynowski „Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach”

W czerwcu 2018 roku ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego książka dra Marcina Feltynowskiego traktująca o problemach planowania przestrzennego gmin wiejskich. Publikacja kierowana jest zarówno do środowiska naukowego, jak również praktyków, zajmujących się w swojej pracy problemami wdrażania rozwiązań godnych naśladowania w planowaniu przestrzennym. Monografia wskazuje na potrzebę stosowania podejścia, które w książce definiowane jest jako planowanie przestrzenne oparte na dowodach. Więcej na temat publikacji na stronach Wydawnictwa.

 

Dodaj komentarz

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła