Ćwiczenia terenowe Gdańsk-Sominy-Toruń

W dniach 17-18 maja 2018 odbyły się ostatnie zajęcia w ramach ćwiczeń terenowych na II roku Gospodarki przestrzennej. Studenci mogli zapoznać się z założeniami smart city na przykładzie Gdańska, potrzebą ciągłego planowania przestrzennego i oddziaływania na krajobraz sił natury w odniesieniu do Somin na Kaszubach, gdzie w zeszłym roku znaczne tereny leśne zostały zniszczone przez silne wiatry. W ośrodku w Sominach przeprowadzone zostały również zajęcia dotyczące zarządzania centrum miasta, którego przykładem był Toruń – kolejny przystanek na mapie ćwiczeń terenowych Gospodarki przestrzennej. Relację fotograficzną prowadził dr Zbigniew Głuszczak.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła