Studenci specjalności „Zarządzanie miastem i regionem” w Spalskim Parku Krajobrazowym w Spale

Jak co roku studenci specjalności „Zarządzanie miastem i regionem” realizowali zajęcia w Spalskim Parku Krajobrazowym w Spale. Główne tematy realizowanych w terenie zajęć dotyczyły: zarządzania nieruchomościami, kreowania produktów turystycznych oraz gospodarowania na obszarach chronionych. Dziękujemy za gościnność Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale oraz wsparcie merytoryczne „w terenie” Panu Dariuszowi Bieniowi z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła