Promocja kierunku EkoMiasto w Gazecie Wyborczej

Uniwersytet Łódzki jak co roku otwiera nowe kierunki. Jednym z nich jest wspólny kierunek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska EkoMiasto. Otwarty kierunek obejmuje studia interdyscyplinarne na styku ekonomii, socjologii, ekologii i ochrony środowiska. Zapraszamy do studiowania na nowym kierunku EkoMiasto.

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła