Zieleń w miastach: jakie dane, takie zarządzanie

Na portalu PAP Nauka w Polsce pojawił się artykuł nawiązujący do publikacji napisanej przez zespół polsko-niemiecki. Autorami badania są Marcin Feltynowski, Jakub Kronenberg i Edyta Łaszkiewicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Tomasz Bergier z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, Nadja Kabisch z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Michael Strohbach z Politechniki w Braunschweig. Praca pokazuje, jakie darmowe źródła danych mogą być wykorzystywane przez samorządy lokalne w celu zarządzania terenami zieleni. Więcej na temat pracy można znaleźć na stronach PAP – Nauka w Polsce, a pełny artykuł dostępny jest na stronach czasopisma naukowego „Urban Forestry & Urban Greening”.

Dodaj komentarz

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła