Wizyta w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Paca 40 w Warszawie

W ramach ćwiczeń terenowych studenci drugiego roku Gospodarki przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym gościli w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ulicy Paca 40 w Warszawie. Dzięki tej wizycie zapoznali się z działaniem MALu oraz możliwościami współpracy między organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi, zarówno na szczeblu miasta, jak również dzielnic Warszawy. Studenci zapoznali się również z efektami działań w ramach inicjatyw lokalnych.

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła