Zajęcia z praktykami dla studentów kierunku Rewitalizacja Miast

W kwietniu 2018 r. rozpoczęliśmy cykl zajęć dydaktycznych dla studentów międzyuczelnianego kierunku Rewitalizacja Miast. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz wybranych miast i gmin województwa łódzkiego.  Pierwsze spotkanie odbyło się 9.04.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Spotkanie poświęcone było dwóm kluczowym zagadnieniom, tj. ustawie o rewitalizacji i nowym narzędziom interwencji w zdegradowanych obszarach miast oraz procedurze weryfikacji programów rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

 

Dodaj komentarz

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła