Szkolenie firmy ESRI w ramach ćwiczeń terenowych na 2 roku Gospodarki Przestrzennej

W dniu wczorajszym tj. 15.03.2018 odbyło się szkolenie dla studentów drugiego roku kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzone przez Panią Edytę Wykę z firmy ESRI. Na szkoleniu studenci dowiedzieli się w jaki sposób korzystać z elementu licencji SITE, czyli ArcGIS Online, która to funkcjonalność pozwala na publikację własnych map w Internecie oraz gromadzenie danych przestrzennych w czasie rzeczywistym. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia zostaną wykorzystane na kolejnych ćwiczeniach związanych z inwentaryzacją przestrzenną prowadzoną na terenie gminy Nowosolna i paku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła