Wizyta w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Województwa Łódzkiego

Dnia 10 stycznia 2018 r. Studenci Uzupełniających Studiów Magisterskich II stopnia Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego byli gośćmi Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego działającego przy Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

W trakcie spotkania, które związane było z problematyką polityki regionalnej. Studenci pogłębili swoją wiedzę z zakresu instrumentarium polityki rozwoju. Głównym tematem spotkania i dyskusji były zagadnienia związane z funkcjonowaniem ROT oraz realizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, a także Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Przybliżone zostały również problemy planowania przestrzennego województwa łódzkiego.

Wizyta w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Województwa Łódzkiego pogłębiła i utrwaliła wiedzę i umiejętności studentów Gospodarki przestrzennej w ramach prowadzonego na studiach Gospodarka Przestrzenna przedmiotu pt. Polityka regionalna.

W imieniu swoim oraz Studentów pragnę serdecznie podziękować Pani Kierownik ROT oraz pracownikom za organizację profesjonalnego i interdyscyplinarnego spotkania oraz podzielenie się, tak ważnymi obecnie, praktycznymi aspektami prowadzenia polityki rozwoju w województwie łódzkim.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła