Prognozy rynku pracy na poziomie krajowym i regionalnym – eksperckim okiem dra Artura Gajdosa

Dr Artur Gajdos prezentuje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie prognoz rynku pracy oraz wskazuje możliwości dalszego rozwoju tego obszaru wiedzy, co może być kontynuowane dzięki realizacji przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego wraz z partnerami (IBS, IPiSS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt. „System prognozowania polskiego rynku pracy”, będącego kontynuacją wcześniejszych badań. Więcej w relacji wideo.

 

Dodaj komentarz

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła