Finał ćwiczeń terenowych na studiach II stopnia

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 rozpoczęły się zajęcia podsumowujące ćwiczenia terenowe na uzupełniających studiach magisterskich Gospodarki przestrzennej. Studenci prezentowali wyniki zrealizowanych w ramach zajęć projektów, a następnie uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych współzawodnicząc z pracownikami Instytutu Gospodarki Przestrzennej.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła