Agata Borowska laureatką konkursu „Ekologiczny magister i doktor”

Laureatką III edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” w kategorii „Ekologiczny Magister” została absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna pani Agata Borowska. Praca pt. „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin” napisana w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńcy została uznana i nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako najlepsza praca z dziedziny ochrony środowiska pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk ekonomiczno-społecznych.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła